Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 21:24:20 Verkeersstremming A12 Re,4 Ede Prio Eenheid | Politie Gelderland Midden (PersInfo Regionaal)
dinsdag 02 maart 2021

WOENSDAG 13|01

Ede opnieuw in top 3 van minste schoolverlaters

Corona en school, het zijn twee woorden die op dit moment niet goed samengaan

EDE - Leerlingen in Ede doen het goed op school. Het overgrote deel maakt hun opleiding af en gaan van school met een diploma. Hiermee is het aantal schoolverlaters in Ede erg klein. Zo klein dat Ede in de top 3 staat van de G40 gemeenten met minst aantal leerlingen die van school afgaat zonder diploma.

 

Ede staat al jaren in de top 3. Ook in het schooljaar 2019-2020 zien we dat veel leerlingen in Ede netjes hun opleiding volgt en af maakt en pas met een startkwalificatie (dit wil zeggen een diploma op het niveau havo, vwo of mbo 2,3 of 4) van school afgaat. Vervolgens gaan deze leerlingen werken of doen zij een vervolgopleiding.

 

Naar school in Corona tijd
Corona en school, het zijn twee woorden die op dit moment niet goed samengaan. Ede zit midden in een lockdown en dat merken ook (of misschien wel vooral) de schoolgaande kinderen en jongeren in Ede. Jongeren volgen al sinds maart 2020 veel digitale lessen. Hiermee krijgt 'naar school gaan' en 'les volgen' opeens een hele andere betekenis. Het is mooi om te zien hoe flexibel scholen en leerlingen zijn in deze bijzondere tijden.

 

Wethouder Meijer van onderwijs; "het schooljaar 2019-2020 was een erg bijzonder jaar. Scholen moesten dicht, docenten stonden opeens voor een laptop les te geven en leerlingen moesten thuis achter hun computer de les volgen. Iets wat we aan het begin van het schooljaar niet hadden kunnen bedenken. Ik ben trots op alle docenten en leerlingen. Iedereen is erg flexibel en probeert er het beste van te maken. Ga zo door! En laten we hopen dat we elkaar snel weer in de klas kunnen zien."

 

Corona en leerplicht
Bij de start van Corona in maart bleken landelijk een groot aantal leerlingen 'onvindbaar'. Er werden in dit kader massaal huisbezoeken afgelegd door leerplichtambtenaren. In Ede speelde dit gelukkig minder. Door een goede samenwerking tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de Sociaal Teams (ST) en het Toegangsteam Jeugd (TTJ) was iedereen goed in beeld. De inzet van Leerplicht was in deze gevallen over het algemeen adviserend of ondersteunend.

 

Rol van leerplicht
De gemeente vindt het belangrijk dat jongeren naar school gaan en hun school afmaken. Zo bereiden ze zich voor op een toekomst waarin zelfredzaamheid een belangrijke rol speelt. Toezicht houden op naleving van de Leerplichtwet is een wettelijke taak van de gemeente. Op deze manier levert de gemeente ook een bijdrage aan het terugdringen van jeugdwerkloosheid onder de Edese jongeren. Door op tijd te signaleren en in te grijpen, wordt voorkomen dat het schoolverzuim grotere vormen gaat aannemen. Preventief te werk gaan heeft dus prioriteit. Dit geheel in overeenstemming met de geest van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS), zoals deze door Leerplicht wordt gehanteerd. Er wordt gewerkt vanuit het principe: 'handhaven wanneer het moet en adviseren en verwijzen als het kan. Het strafrecht wordt slechts in zeer specifieke gevallen ingezet. De leerplichtambtenaren adviseren scholen bij het eerste verzuim. Daarmee wordt gepoogd langdurig verzuim te voorkomen.

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie

Ook interessant

Headlines